ZÁHADY
Záhada číslo 30
Možná jste si už všimli v záložce Vozovny a napájení jednoho zajímavého snímku, první zleva pod tímto textem. Možná jste si jej všimli a nepřišlo vám nic zvláštního. Ale rozhodně tato fotka přináší podivné svědectví, které vede k zásadním nejasnostem.
Snímek Antona Schlupka ze dvora vozovny pochází ze dne 6. září 1919 a zachycuje dva tramvajové vozy ze série 32 až 36, v pozadí pak dva vozy vlečné. U pravého okraje je ale zachyceno vozidlo označené číslem 30. Toto číslo měla údajně nést motorová trolejová věž zhotovená v letech 1902 - 1904. Jak vypadala v roce 1922, tedy jen pár let po pořízení předmětné fotografie, si můžete prohlédnout na vedlejším snímku, kde již bezpochyby nese číslo 30. Jenže první fotografie "třicítky" však zcela evidentně nezachycuje trolejovou věž, ale spíše cosi ne nepodobného kropicímu vozu, který v té době shodou okolností měl nést kvádrový tank. O tom, že by kdy nesl číslo 30 ale není nikde ani zmínky. Nutno dodat, že podle některých pramenů nesl číslo 30 jeden ze sněhových pluhů, které sloužily téměř jistě po celou dobu provozu malodráhy.
Jak to tedy tehdy bylo, kde se skrývá pravda? Jedná se o duplicitní značení vozidel, o podivné přečíslování vozů po první světové válce nebo za všechno může chyba ve starých záznamech či mylná vzpomínka pamětníka? Vyjádřete prosím svůj názor...

Zobrazit v plné velikosti
Vozy čísel 30, 32 a 36 před vozovnou (6.9.1919)
foto: Anton Schlupek
sbírka: Gisbert Jäkl
Zobrazit v plné velikosti
Trolejová věž s techniky v Horním Dubí (1922)
zdroj: 75 let služeb cestujícím


Jezdily podjezdem pod železnicí současně tramvaje i trolejbusy?
Téměř od samého počátku elektrické trakce v teplické hromadné dopravě byl součástí sítě poněkud kuriózní jednostopý podjezd pod železniční tratí dobudovaný roku 1896. Původně sloužil výhradně tramvajové dopravě, neboť kromě položených kolejí a zavěšené troleje v něm nebyla zpěvněna vozovka. Po zavedení trolejbusové dopravy v roce 1952 zůstal ještě celých 7 let v užívání kolejové dopravy. Říká se, že trolejbusy nejprve překonávaly železnici v závěsu za traktorem a od roku 1956 pak byly přes koleje nataženy troleje. Údajně se po zrušení tramvají z podjezdu nejprve vytrhaly koleje, zpevnila se vozovka a teprve v roce 1961 tudy byla zprovozněna mimoúrovňová trolejbusová trať.
Nejenže neexistuje žádná fotografie, která by buď zachycovala tramvaj v tomto podjezdu nebo přejezd trolejbusu přes železnici, ale dokonce se objevila fotografie, která možná přináší zcela novou skutečnost. Pořídil jí roku 1958 jakýsi Patočka a nalezena byla v teplickém okresním archivu. Zachycuje tramvajovou trať s vozem č.33 v nejtěsnější blízkosti podjezdu. Co však stojí za povšimnutí je fakt, že jednostopá trolejbusová trolej v horní levé části snímku se jakoby přimyká k troleji tramvajové, což je celkem patrné z blízko umístěných závěsů na příčném nosném laně. Pak se všechny tři trolejové dráty stáčí směrem do podjzedu. Kvalita snímku je sice žalostná, mění však pohled do společné historie trolejbusů a tramvají? Pokud znáte podrobnosti k tomuto tématu nebo chcete vyjádřit svůj názor, uveďte jej laskavě do přiloženého vzkazníku vpravo...

Zobrazit v plné velikosti
Celkový pohled (1958)
foto: Patočka
sbírka: archiv Teplice
Zobrazit v plné velikosti
Detail snímku (1958)
foto: Patočka
sbírka: archiv Teplice

powered by © TELMA 2006