ZANIKLÉ VRAKY VOZIDEL
Motorový vůz Ringhoffer číslo 33
Po ukončení provozu teplické malodráhy v roce 1959 bylo předáno několik vozidel do Ústí nad Labem. Jedním z nich byl i motorový vůz číslo 33 z dílen vagónky Ringhoffer. Jeho technické a provozní údaje jsou detailně popsány zde. Pokud v Ústí vůbec zasáhl do provozu, tak s největší pravděpodobností jen pro služební účely. Ústeckým řidičům totiž dělalo problém odlišné ovládání teplického vozu oproti místním tramvajím.
Hned následujícího roku byl vůz vyřazen z provozu a jeho skříň odprodána na fotbalové hřiště do Skorotic. Zde měl sloužit hlavně jako šatna pro sportovce, ale jak patrno z přiložených snímků, posloužil spíše jako útočiště pro dětské hry. V roce 1966 byl vrak skříně zlikvidován. Vůz se tak dožil celých 54 let, což ovšem na tramvaj v té době nebyl nijak neobvykle dlouhý věk...

Zobrazit v plné velikosti
Vrak skříně vozu č.33 na hřišti ve Skoroticích (22.5.1965)
sbírka: Oldřich Šesták
Zobrazit v plné velikosti
Vrak skříně vozu č.33 na hřišti ve Skoroticích (22.5.1965)
sbírka: Oldřich Šesták
Zobrazit v plné velikosti
Vrak skříně vozu č.33 na hřišti ve Skoroticích (22.5.1965)
sbírka: Oldřich Šesták

powered by © TELMA 2006