LETÁKY A PROSPEKTY
Vývěska TEKG o svátečním omezení tramvajové dopravy
Velice cenným artefaktem do historie teplických tramvají přispěl pan Antonín Walter z Novosedlic. Ze své rodinné sbírky poskytl tuto původní, dvojjazyčnou vývěsku TEKG informující o omezení tramvajové dopravy v době vánočních a novoročních svátků. Bohužel, není přesně datována, ale vzhledem k časovým polohám jednotlivých spojů zapadá do druhé poloviny 20. let. Odjezdy z obratišť a cílové stanice dokládájí, že přes svátky byl jinak už v té době udržován desetiminutový interval až do Horního Dubí. Za povšimnutí stojí, jak se dříve dělila denní doba na "ráno" a "večer", přičemž se označování časů dělo pouze v rozmezí 1. až 12. hodiny. Zajímavé také je rozlišování přestupních zastávek obou linek. Zastávky sice nesly stejný název ale fakticky se nenacházely přesně na tomtéž místě, proto se za názvem zastávky pro šanovskou linku poprvé objevuje odlišení pomocí číslice 2. Těžko říct, odkud přímo tento leták pochází, možná kdysi visel v některém z vozů malodráhy...

Zobrazit v plné velikosti
Vývěska TEKG o omezení dopravy přes vánoční a novoroční svátky
(2. polovina 20. let)
sbírka: Antonín Walter

Reklamní leták TEKG z roku 1936
V jednom čísle místních novin, které dlouhá léta nesly název Teplitz-Schönauer Anzeiger se roku 1936 objevila reklama Teplické elektrářské a malodrážní společnosti. Jak je obvyklé i dnes, pyšnil se na něm dopravce tehdy nejmodernějšími vozy - tramvají 47 od Královopolské strojírny z roku 1933 a autobusem Praga TN s číslem 22 z roku 1932. Typická třicátá léta pak dává tušit krémový nátěr obou vozidel. Nutno dodat, že reprofoto z archivních novin bylo ve velmi špatném stavu, tudíž snímek prošel celkem zásadní grafickou úpravou.

Zobrazit v plné velikosti
Reklamní leták TEKG (1936)
zdroj: Teplitz-Schönauer Anzeiger
sbírka: Roman Srp

powered by © TELMA 2006